หัวก้อยออนไลน์ ‘ข้อพิพาทและมติ’

หัวข้อถัดไปเกี่ยวข้องกับ หัวก้อยออนไลน์ ‘ข้อพิพาทและมติ’ ที่นี่ขึ้นอยู่กับประเภทของการระงับข้อพิพาทที่เสนอผู้ให้บริการ ADR จะเห็นด้วยกับการระงับข้อพิพาทกับทั้งสองฝ่ายหรือใช้หลักฐานที่มีอยู่เพื่อตัดสินใจในการแก้ไขข้อพิพาท หากผลลัพธ์เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับผู้บริโภคผู้ให้บริการ ADR อาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นการชำระเงินคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากข้อพิพาทและค่าชดเชยสำหรับความทุกข์หรือความไม่สะดวกหากมีจำนวนมาก

ในแง่ของมาตรฐานใหม่ขณะนี้มีหลักการทั่วไปในการพิจารณาให้รางวัลชดเชยมากกว่าการชำระเงินคืนหรือไม่ มีห้าหัวข้อย่อยหลักที่กล่าวถึงที่นี่ หัวก้อยออนไลน์ สิ่งแรกคือในการให้รางวัลค่าตอบแทนผู้ให้บริการ ADR จะต้องรับรู้ถึงผลกระทบทางอารมณ์หรือการปฏิบัติต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นการลงโทษธุรกิจ ประการที่สองคือผู้ให้บริการ ADR อาจพิจารณาว่าข้อพิพาทมีอารมณ์หรือผลกระทบต่อผู้บริโภคมากกว่าผลกระทบด้านการเงินหรือไม่

ประเด็นที่สามคือในกรณีส่วนใหญ่ หัวก้อยออนไลน์ ผู้ให้บริการจะไม่ให้รางวัลชดเชยตระหนักว่าการร้องเรียนหรือข้อพิพาทของคณะกรรมการการพนันประเภทใดมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือไม่พอใจ ผู้ให้บริการควรพิจารณาว่าจะรับประกันการชดเชยหรือไม่หากผลกระทบจากการกระทำของธุรกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะ ประการที่สี่ผู้ให้บริการควรตระหนักว่าผู้บริโภคทุกคนมีความแตกต่างกันและสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่เป็นผลสำหรับอีกคนหนึ่ง

การไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ หัวก้อยออนไลน์ ผู้ให้บริการควรพิจารณารางวัลการชดเชยตามดุลยพินิจของพวกเขาโดยคำนึงถึงทุกสถานการณ์ของคดี ในที่สุดจำนวนของค่าตอบแทนใด ๆ ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ ADRและไม่อยู่ภายใต้การอุทธรณ์ภายในกระบวนการ ADR สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้บริโภคในการอุทธรณ์คำตัดสินของผู้ให้บริการในศาลที่มีอำนาจ ผลทางกฎหมายของกระบวนการ ADR คือผู้บริโภคจะไม่ถูกห้ามนำเรื่องไปสู่ศาลหากพวกเขารู้สึกว่าการตัดสินไม่เพียงพอ

สุดท้ายบทนี้จะกล่าวถึง ‘การพิจารณาผลลัพธ์ของกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท’ ผู้ให้บริการ ADR คาดว่าจะให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคใน : หัวก้อยออนไลน์ ไม่ว่าพวกเขาจะพิจารณาผลลัพธ์ของข้อพิพาทหลังจากที่ได้มีการออกผล สถานการณ์หรือเหตุอันควรให้มีการพิจารณาใหม่ การ จำกัด เวลาสำหรับการขอให้มีการพิจารณาใหม่และกระบวนการที่จะปฏิบัติตาม และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนท้ายของกระบวนการ

4. ความเป็นอิสระความโปร่งใสความสอดคล้องและคุณภาพ ข้อกำหนดในปัจจุบันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแก้ไขข้อพิพาท ADR พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็นหัวข้อเริ่มต้นของบทที่สี่หัวข้อ ‘อิสระความโปร่งใสความสอดคล้องและคุณภาพ’ หัวก้อยออนไลน์ บทต่อไปจะพูดคุยเกี่ยวกับสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดิน (OA) และหกหลักการของการกำกับดูแลที่ดี ตาม OA เพื่อให้โครงการมีความน่าเชื่อถือ“ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองและในความเป็นอิสระและประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ในบทบาทของการสืบสวนและแก้ไขข้อร้องเรียนการพนันของผู้บริโภคหรือสาธารณะในสหราชอาณาจักร”

โอแสดงให้เห็นหกหลักการของการกำกับดูแลที่ดี เหล่านี้คือ: อิสระการเปิดกว้างและความโปร่งใสความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และประสิทธิผล หัวก้อยออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการ ADR คาดว่าจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการตัดสินของพวกเขาในภาคการพนันโดยไม่คำนึงว่าผู้ให้บริการจะเป็นสมาชิกของ OA หรือไม่

การระงับข้อพิพาททางเลือก จากนั้นบทจะย้ายไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และระบุว่าคาดว่าผู้ให้บริการ ADR เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายต่าง ๆ หัวก้อยออนไลน์ ในข้อพิพาทเข้าใจว่าการถ่ายโอนข้อพิพาทไปยังผู้ให้บริการรายอื่นข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นจะใช้กับทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังมี ADR เจ้าหน้าที่ทำงานนอกเวลาสำหรับผู้ให้บริการ ADR และเป็นส่วนหนึ่งเวลาในความสามารถอื่นผู้ให้บริการต้องให้แน่ใจว่าอย่างเป็นทางการไม่ได้ขัดแย้งโดยหน้าที่ที่ไม่ใช่ ADR ของพวกเขา ความขัดแย้งดังกล่าวจะต้องรายงานและจัดการกับ

ส่วนสุดท้ายของบทนี้เกี่ยวข้องกับ ‘มาตรฐานคุณภาพการตัดสินใจ’ ซึ่งรับประกันคุณภาพของการตัดสินใจและขึ้นอยู่กับชุดของมาตรฐานคุณภาพรวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดของหลักฐานทั้งหมดที่มีให้การจัดตั้งข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและการถามถึง หัวก้อยออนไลน์ คำถามที่ถูกต้องและอื่น ๆ ในการเข้าถึงผลลัพธ์ผู้ให้บริการจะต้องคำนึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ให้ไว้ในข้อพิพาทตีความอย่างถูกต้องและทำให้มั่นใจว่ากฎของความยุติธรรมตามธรรมชาติ ในที่สุดพวกเขาจะต้องบรรลุผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลท่ามกลางหลักเกณฑ์อื่น ๆ