สมัครแทงไฮโล เว็บบอล UFABET ปรับการกำกับดูแลให้สอดคล้อง

สมัครแทงไฮโล เว็บบอล UFABET กับวิวัฒนาการของโครงสร้างผู้ถือหุแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 คการอนุมัติข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนใหม่กับคาสิโการอนุมัติข้อตกลงบัญชีปัจจุบันใหม่กับคาสิโนหลังจากลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่ 50% ในเมืองหลวงของ Mercialys (ปารีส: MERY) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 กลุ่มคาสิโนประกาศเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ว่าขายได้ 9.8% ของเงินทุนของ Mercialys ดังนั้นจึงเพิ่มขึ้น ถือหุ้นที่ 40.2% ใน บริษัทดังนั้น Mercialys จึงปรับการกำกับดูแลให้

สอดคล้องกับพันธะสัญญาเมื่อประกาศผลและแผนกลยุทธ์ใหม่ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555I. คณะกรรมการ บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นหลักตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555:แต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 2 คในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลของ Mercialys คณะกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนได้แต่งตั้งElisabeth CUNIN-DIETERLEและMarie

Christine LEVETเป็นกรรมการแทนตามลำดับ Pierre FERAUD และ L’IMMOBILIERE GROUPE CASINการแต่งตั้งของพวกเขามีผลเมื่อสิ้นสุดการเป็นกรรมการของ Mercialys ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 และจะได้รับการให้สัตยาบันในการประชุมสามัญครั้งถัดไปขณะนี้คณะกรรมการของ Mercialys ได้รวบรวมประธาน Jacques Ehrmann กรรมการอิสระ 7 คนและตัวแทน 4 คนของ Casino Group“ เรายินดีที่จะต้อนรับ Mesdames Cunin และ Levet

ซึ่งประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับช่วยเสริมความเชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในคณะกรรมการ บริษัท ของเรา ประสบการณ์ของพวกเขาจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่า สมัครแทงไฮโล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ใหม่ที่เราประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิดของอสังหาริมทรัพย์

เชิงพาณิชย์” Jacques Ehrmann ประธานและซีอีโอของ Mercialys ให้ความเห็นII. การอนุมัติข้อตกลงหุ้นส่วนใหมหลักการทั่วไปที่เป็นไปตามอนุสัญญาเดิมMercialys ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนที่ลงนามเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 โดยให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงธุรกรรม

อสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการโดย Casino Group โดยมีเงื่อนไขว่า Mercialys เป็น บริษัท ในเครือที่ถือหุ้นใหญ่โดย Casino Grouตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2012 หลังจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของคาสิโนในเมืองหลวงของ Mercialys ได้มีการส่งข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่เพื่อขออนุมัติต่อคณะ

กรรมการบริหารของทั้งสอง บริษัท รวมถึง Mercialys ในองค์ประกอบใหมข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนฉบับใหม่นี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของทั้งสอง บริษัท เมื่อวันที่ 19 และ 22 มิถุนายน 2555หลักการพื้นฐานของข้อตกลงหุ้นส่วนตามที่คาสิโนพัฒนาและเป็นผู้นำโครงการที่ Mercialys ได้มาเพื่อกระตุ้น

การเติบโตได้รับการเก็บรักษาไว้ในข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่ภายใต้เงื่อนไขทางการเงินเดียวกัคาสิโนมีทางเลือกของโครงการใหม่ที่จะเปิดตัวซึ่งจะนำเสนอต่อ Mercialys และจะเข้าร่วมขอบเขตของข้อตกลงใหม่ในกรณีที่มีข้อตกลง (‘โครงการที่ตรวจสอบแล้ว’) มิฉะนั้น Mercialys จะปล่อยคาสิโนโดยแสดงให้

เห็นถึงความไม่สนใจขั้นสุดท้าภายใต้ข้อตกลงใหม่คาสิโนและเมอร์เชียลิสจะตกลงร่วมกันในช่วงต้นน้ำของโครงการที่ให้การมองเห็นที่เพียงพระยะเวลาของการเป็นหุ้นส่วนใหม่คือสามปีครึ่ง ในขณะที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2014 ข้อตกลงใหม่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 3ธันวาคม 2015 โดยมีความ

เป็นไปได้ที่จะมีการหารือระหว่างคู่สัญญาในปี 2014 เพื่อขยายเวลาออกไป อนุสัญญาฉบับใหม่จะยังคงสร้างผลกระทบนอกเหนือจากนั้นสำหรับโครงการใด ๆ ที่ ‘ผ่านการตรวจสอบแล้ว’ ภายในความหมายของอนุสัญญาก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 201ในทางกลับกันสำหรับประโยคความพิเศษข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

ใหม่ให้สำหรับข้อที่ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อประโยชน์ของคาสิโน ดังนั้น Mercialys จะไม่สามารถพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ที่แข่งขันกับไซต์ภายใต้แบรนด์คาสิโนหรือในเครือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคาสิโนสาม. ลายเซ็นของข้อตกลงล่วงหน้าของบัญชีปัจจุบันกับคาสิโนMercialys อาจได้รับประโยชน์จากความ

ก้าวหน้าของบัญชีปัจจุบันจากคาสิโเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 Mercialys ได้ทำข้อตกลงบัญชีกระแสรายวันและการจัดการเงินสดกับคาสิโน ด้วยวิธีนี้ Mercialys and Casino ได้จัดตั้งบัญชีปัจจุบันของผู้ถือหุ้นซึ่งบันทึกการชำระเงินการถอนเงินหรือความก้าวหน้าของจำนวนเงินทั้งหมดที่สามารถทำได้

ระหว่างทั้งสอง บริษัหลังจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของคาสิโนในเมืองหลวงของ Mercialys ทั้งสองฝ่ายได้ตัดสินใจที่จะยุติข้อตกลงบัญชีกระแสรายวันและการจัดการเงินสดที่มีอยู่และทำข้อตกลงบัญชีกระแสรายวันใหม่ ข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยให้ Mercialys สามารถเก็บบัญชีปัจจุบันไว้กับคาสิโนทำให้มีความ

เป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากคาสิโนถึงเกณฑ์ปัจจุบันที่ 50 ล้านยูโร Mercialys จะไม่ลงทุนเงินสดส่วนเกินกับคาสิโนอีกต่อไระยะเวลาของข้อตกลงใหม่สอดคล้องกับข้อตกลงหุ้นส่วนใหม่ที่เจรจาระหว่างคู่สัญญา ดังนั้นจึงหมดเขต 31 ธันวาคม 255Elisabeth CUNIN-

DIETERLEเป็นประธานและซีอีโอของ Comptoir des Cotonniers และ Princesse Tam Tam ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือ Fast Retailing ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Uniqlo ด้วElisabeth Cunin-Dieterle เริ่มอาชีพของเธอที่สำนักงานกฎหมาย McKinsey จากนั้นเธอก็หันไปหาภาคการจัด

จำหน่ายที่ Dia จากนั้นก็ที่ Etam ในปี 2544 เธอกลายเป็นผู้จัดการทั่วไปของAndréและในปี 2548 ของ Etam Lingerie ก่อนเข้าร่วมกลุ่ม Fast Retailing ในปี 255Elisabeth Cunin-Dieterle จบการศึกษาจาก Polytechnique, ENSAE และ Sciences Po PariMarie-Christine

LEVETเป็นรองผู้อำนวยการของ Jaina capital ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของผู้ประกอบการที่สร้างโดย Marc Simoncinก่อนที่จะเข้าร่วม Jaina Capital ในปี 2010 Marie-Christine Levet ผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ตในฝรั่งเศสเป็นหัวหน้าแบรนด์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของฝรั่งเศสหลายแบรนด์ ในปี

1997 เธอก่อตั้ง บริษัท Lycos เพื่อเปิดตัวเครื่องมือค้นหาเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสและพัฒนาโดยเฉพาะโดยการเข้าซื้อ บริษัท Caramail, Spray และ Multimania ตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2550 เธอบริหาร บริษัท Club-Internet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (บริษัท ย่อยของ T-Online / Deutsche

Telekom) ได้พัฒนาส่วนแบ่งการตลาด ADSL อย่างมากตลอดจนการนำเสนอเนื้อหาและบริการด้านภาพและเสียงและการจำหน่ายต่อใน 2007 ถึง Neuf Cegetel (ปัจจุบันคือ SFRในปี 2008 เธอเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารทั่วไปของกลุ่ม ’01’ ซึ่งเป็นกลุ่มข้อมูลไฮเทคชั้นนำในฝรั่งเศส (01net,

01Informatique ฯลฯ ) รวมถึงกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม NextradiotvMarie-Christine Levet เป็นผู้อำนวยการของ Iliad (ฟรีเธอจบการศึกษาจาก HEC และ MBA จาก INSEAข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่บนเว็บไซต์www.mercialys.comกิจกรรมและสิ่งพิมพ์ที่จะเกิดขึ้น23 กรกฎาคม 2555

(หลังปิดตลาด) ผลประกอบการครึ่งปี 25524 กรกฎาคม 2555 (09:00 น.) การประชุมข้อมูลทางการเงิเกี่ยวกMercialysercialys เป็นหนึ่งใน บริษัท หลักของฝรั่งเศสที่มีเฉพาะในศูนย์การค้า สำหรับปีงบประมาณ 2554 Mercialys บันทึกรายได้ค่าเช่าจำนวน 161.0 ล้านยูโรและส่วนแบ่งรายได้สุทธิของ

กลุ่ม 147.4 ล้านยูโมีสินทรัพย์ 120 รายการมูลค่าโดยประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 2.6 พันล้านยูโรรวมภาษีการโอน Mercialys ได้รับประโยชน์จาก บริษัท จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ( “SIIC”) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2005 และเป็น บริษัท จดทะเบียนในช่องของ

Euronext Paris, สัญลักษณ์MERY , ตั้งแต่การเสนอขายหุ้นของ บริษัท เมื่อวันที่ 12 เดือนตุลาคม 2005 จำนวนหุ้นเขาในการไหลเวียนวันที่ 31 ธันวาคม , 2554 จำนวน 92,022,826 หุ้น เป็นจำนวน 92,000,788 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25คำเตือข้อความบางส่วนที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับนี้อาจ มีการคาดการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แนวโน้มโครงการหรือวัตถุประสงค์ในอนาคตโดยเฉพาการคาดการณ์เหล่านี้โดยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะระบุหรือไม่ก็ตามและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Mercialys กับที่ระบุหรือเกิดขึ้น

ในข้อความเหล่านี้ โปรดดู เอกสารอ้างอิงของ Mercialys ที่มีอยู่บนwww.mercialys.com สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อดูรายละเอียดของปัจจัยสำคัญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของ MercialMercialys ไม่ดำเนินการใด ๆ ในการเผยแพร่

การอัปเดตหรือการแก้ไขการคาดการณ์เหล่านี้หรือเพื่อสื่อสารข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตใหม่หรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดคำถามต่อการคาดการณ์เหล่านีผู้ติดต่ติดต่นักวิเคราะห์ / นักลงทุนของMercialysMarie-Flore Bachelier โท: + 33 (0) 1 53 65 64 44ติดต่อสื่อมวลชน:Image7:

Isabelle dSegonzacโทร. + 33 (0) 1 53 70 74 8isegonzac@image7.frBig Night Entertainment Group นำเสนออาณาจักรริมน้ำ
เชฟผู้บริหาร Kevin Long เสิร์ฟอาหารเอเชียที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสถานที่ใหม่ที่ทันสม26 มิถุนายน 2555 11:43 น. เวลาออมแสงตะวันออก

บอสตัน – ( บิสิเนสไวร์ ) – ลองนึกภาพร้านอาหารริมน้ำที่ไม่ธรรมดาเพียงไม่กี่ก้าวจากศูนย์การประชุมของบอสตันและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่มีการออกแบบที่หรูหราและเป็นสากลเลานจ์และบริเวณรอบ ๆ ที่สะดวกสบายที่นั่งกว้างขวางและห้องครัวแบบเปิดที่น่าหลงใหลซึ่งเชฟที่ได้รับการฝึกฝนมาสาธิต

เทคนิคการปรุงอาหารเอเชียที่ทันสมัยที่สุ เอ็มไพร์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง – มันยังคงจริงจัง แต่เรามีช่วงเวลาที่ดีในการเล่นกับรสชาติทวีตนี้
Enter Empire ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการแห่งใหม่ล่าสุดโดยร้านอาหารชื่อดัง Big Night Entertainment Group – พี่น้อง Ed และ Joe Kane,

Randy Greenstein และ Executive Chef Kevin Long Big Night ซึ่งมีกำหนดจะเปิดในเดือนนี้จะจัดขึ้นที่ท่าเรือ Fan Pier ของบอสตันโดยนำอาหารเอเชียสดใหม่ที่สร้างสรรค์มาสู่ย่านใหม่สุดฮิปของเมืองบอสตันคอนโดสุดหรูในเมืองคนงานไฮเทคและธุรกิจระดับหรู Empire จะเป็นสถานที่แห่งแรกใน

เอเชียของ“ ย่านนวัตกรรม” ซึ่งช่วยให้ทอมเอ็มเมนิโนนายกเทศมนตรีบอสตันและนักพัฒนาโจฟอลลอนพัฒนาวิสัยทัศน์ของพวกเขาเกี่ยวกับศูนย์กลางการค้าการช็อปปิ้งการรับประทานอาหารและที่พักอาศัยในท่าเรือประวัติศาสตร์ของบอสตันที่หลากหลายผสมผสานและน่าตื่นเต้ ด้วยกิจกรรมการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและ

การหลั่งไหลของ บริษัท จำนวนมากไปยังพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ Empire แสดงให้เห็นถึงประเภทของการร่วมทุนที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาในพื้นที่พร้อมกับตอบสนองความต้องการของบุคคลจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ทำงานและเล่นตามท่าเรือประวัติศาสตร์

ของบอสตัน” โจฟอลลอนประธานและซีอีโอของ บริษัท ฟอลลอนกล่าว “ Empire และ Big Night Entertainment Group เข้ากันได้ดีกับวิสัยทัศน์ของเราที่มีต่อแฟนเพียร์และเราคาดหวังถึงความร่วมมือที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ที่เหนียวแน่นหรูหราและหรูหราให้กับแฟนเพียร์BNEG เป็นที่รู้จักใน

การผสมผสานอาหารระดับไฮเอนด์เข้ากับสไตล์ชั้นสูงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว BNEG ได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบ Peter Niemitz เพื่อสร้างบรรยากาศแบบเอเชียร่วมสมัยแบบอิมพีเรียลจีนที่น่าทึ่ง พื้นที่กว้างขวาง 14,000 ตารางฟุตที่ผิดปกติแบ่งออกเป็นเก้าห้องที่แตกต่างกันอย่างสวยงามโดยประมาณ 350 ที่

นั่ง: Great Wall Gallery, Bar and Lounge, Salon, Imperial Dining Room, Persimmon Room, ห้องรับประทานอาหารส่วนตัวสามห้องที่ให้บริการโดยบาร์ส่วนตัวและ ครัวแบบเปิดที่สร้างแรงบันดาลใจแบบเอเชียเป็นหัวใจสำคัญ พื้นที่อันหรูหราและทันสมัยที่อาบด้วยสีเทอร์ควอยซ์ส้มและทองและ

ตกแต่งด้วยลวดลายที่สลับซับซ้อนพรมสีสันสดใสผ้าหรูหราและศิลปะเอเชียที่แปลกใหม่ไหลจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่ถัดไปด้วยฉากกั้นและช่องเปิดแบบจีนคลาสสิเมนูที่หลากหลายของ Empire นั้นมีชีวิตชีวาไม่แพ้กันและมีอาหารเอเชียยอดนิยมและอาหารจานโปรดมากมายตั้งแต่ซูชิก๋วยเตี๋ยวและสเต็กไปจนถึงเนื้อแกะ

จานกระทะและย่างกุ้ง รายการเด่นของ Chef Long ได้แก่ : เนื้อสันนอกเกาหลีกับมันฝรั่งบดกระเทียม ทูน่าพอร์คสไตล์ฮาวายใส่หัวหอมวิดาเลียฮิจิกิและลิปสติ๊กพริก และแกงกะหรี่ Barbequed Sockeye Salmon เมนูพิเศษอื่น ๆ เช่นแพนเค้ก Lobster Scallion (กุ้งมังกรท้องถิ่นทอดกับเครมามะพร้าว

มะนาว) “ข้าวหมกปลาดิบ” ปลาแซลมอนรสเผ็ด “(ข้าวซูชิที่ผัดและอัดแน่นพร้อมกับแซลมอนรสเผ็ด) และเนื้อย่างนาน เฝอ (เชฟพยักหน้าอย่างขี้เล่นปรุงเป็น“ น้ำซุปสูตรลับ” เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเสิร์ฟในหม้อดินพร้อมใบโหระพาสะระแหนอาหารหลายรายการมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อเฉลิมฉลองอาหารที่

ใช้ร่วมกันในชุมชนและอาหารเรียกน้ำย่อยเบา ๆ การนำเสนอที่น่าตื่นตาแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ลึกซึ้งและความชื่นชอบในอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอเชียซึ่งเป็นการตีความรูปแบบและเทคนิครสชาติคลาสสิกที่สร้างสรรค์และเป็นส่วนตัวซึ่งพัฒนาขึ้นผ่านการเดินทางไปทั่วโลกหลายปีและการทำงานร่วมกันกับเชฟที่มี

พรสวรรค์ที่สุดในโลเอ็มไพร์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง – ยังคงจริงจัง แต่เรามีช่วงเวลาที่ดีในการเล่นกับรสชาติ” เชฟลองกล่าว “ ด้วยการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เช่นแพนเค้ก Lobster Scallion เราได้เพิ่มความคลาสสิกให้กลายเป็นความสุขที่ไม่ถูกต้องด้วยชิ้นกุ้งก้ามกรามมะพร้าวและมะนาวเขตร้อนในขณะเดียวกันก็วาด

จากมรดกของนิวอิงแลนด์ของเราด้วทีม BNEG ที่มีความทะเยอทะยานยังได้เปิด GEM คลับอาหารค่ำสุดหรูสไตล์ยุโรปใน Downtown Crossing ของบอสตันในฤดูใบไม้ผลินี้และ Red Lantern Restaurant & Lounge ที่โด่งดังในบอสตันเมื่อปีที่แล้วเพิ่มรายชื่อร้านอาหารและสถานบันเทิงที่ได้รับรางวัล

(คุณสมบัติของ Big Night ยังรวมถึง Shrine Asian Kitchen Lounge & Nightclub, High Rollers Luxury Lanes & Lounge, The Estate in Boston และ The Scorpion Bar ที่ Foxwoods Resort Casino นอกจาก Big Night Principal แล้ว Ed Kane ยังเป็นเจ้าของ

Tosca, Caffe Tosca และ ดาวใน Hinghamแขกของเอ็มไพร์จะเข้าไปใน Great Wall Gallery ซึ่งมีเพดานงานแกะสลักของ“ ห้องสมุด” ที่สวยงามงานศิลปะแปลกใหม่และภาพถ่ายร่วมสมัย ทางด้านซ้าย Salon มีที่นั่งสำหรับ 14 คนโซฟาที่หรูหราและการติดตั้งงานศิลปะบนผนังแบบอินฟินิตี้ที่น่า

ตื่นตาตื่นใจ – กล่องกระจกสีเงินด้านหลังที่ให้ความลึกเหนือจริงแก่ห้องและวัตถุประติมากรรมที่อยู่ภายในซึ่งดูเหมือนจะดำเนินต่อไปตลอดกาล ตรงไปข้างหน้าจะมีบาร์เก้าอี้ 30 ตัวและเลานจ์ขนาด 32 ที่นั่งที่มีแสงไฟส่องด้านหลังขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยวิญญาณที่เร่าร้อนหลากสีเป็นฉาก บาร์ “กระดูกสุนัข” หิน

อ่อนชั้นสูงแบบสั่งทำพิเศษที่นั่ง 16 ที่ตรงกลางเลานจ์ช่วยให้ลูกค้าได้พบปะสังสรรค์และดื่มด่ำกับบรรยากาศจากบาร์แขกผู้เข้าพักจะเข้าสู่ห้องครัวเอเชียที่น่าทึ่งพร้อมเตาดูดควันเคลือบสีเทอร์ควอยซ์เรืองแสงและเครื่องใช้สเตนเลสสตีลที่สวยงามพื้นที่ร่วมสมัยแห่งนี้ให้ความรู้สึกหรูหรา แต่เป็นประโยชน์: บรรยากาศการ

รับประทานอาหารแบบคนทำงานเกือบเหมือนคนทั่วไป โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกันได้และพื้นกระเบื้องโมเสคสีสันสดใส ห้องแบบเปิดซึ่งรวมถึงห้องครัวที่จัดแสดงนิทรรศการและร้านก๋วยเตี๋ยวบาร์กระทะแปดที่นั่งและซูชิบาร์ 8 ที่นั่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีวิวที่ดีที่สุดในบ้าน ประตูกระจกบานใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงเปิด

ออกสู่ที่นั่งกลางแจ้งซึ่งผู้มารับประทานอาหารสามารถชมวิวเมืองและรับอากาศบริสุทธิ์จาก Marina Park Drive ส่วนตัวในห้องอิมพีเรียลขนาด 64 ที่นั่งที่ได้รับการยกระดับผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับความหรูหราของการรับประทานอาหารที่เป็นทางการมากขึ้นด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์จักรพรรดิจีนโคมไฟระย้าและ

พรมทอหรูหรา ห้องพลับพลาที่อยู่ติดกันมีที่นั่งสำหรับ 26 คนบริเวณใกล้เคียงมีห้องรับประทานอาหารส่วนตัวสามห้องที่นั่งแต่ละห้อง 40 ที่นั่งหรือรวมกันเพื่อรองรับ 120 ที่นั่งและ 150 ที่นั่งสำหรับงานเลี้ยงค็อกเทล ห้องพักถูกกั้นด้วยผนังกระจกทึบแสงออกแบบโดยภูเขาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอเชียสีซีเปีย

เพดานที่มีรายละเอียดและตะแกรงและหน้าจอลวดลายเรขาคณิตควบคู่ไปกับพรมสุนัข“ Foo” ที่ร้อนแรง (ผลิตในประเทศจีน) ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผสมผสานและหรูหรา บาร์ส่วนตัวด้านหลังให้บริการห้องส่วนตัวทั้งสามห้อง

“ ฉันเชื่อว่า Empire เป็นการออกแบบที่ดีที่สุดของเรา” Ed Kane Principal BNEG กล่าว “ เป็นการยกย่องวัฒนธรรมและการออกแบบของจีนแบบดั้งเดิมตลอดจนความมุ่งมั่นที่มีต่อวิสัยทัศน์อันโดดเด่นใหม่ของ Fan Pier บนริมน้ำแห่งใหม่ของบอสตัน เราออกแบบทุกอย่างในพื้นที่โดยสร้างความซับซ้อน

และการตีความร่วมสมัยของความงามแบบราชวงศ์จีนคลาสสิก – ความรู้สึกของโลกเก่าที่มีกลิ่นอายของความลึกลับของฮ่องกง แต่ละห้องไหลไปสู่ห้องถัดไปอย่างสง่างามและมีพลังที่ยอดเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ เราต้องการให้ที่นี่เป็นพื้นที่พักผ่อนที่แขกของเรารับประทานอาหารและไม่ต้องจากไป – ที่ซึ่งพวกเขายัง

คงอ้อยอิ่งและเพลิดเพลินกับบรรยากาศและอาหารของกันและกันEmpire ตั้งอยู่ที่ One Marina Park Drive ในบอสตัน อาหารเย็นให้บริการเวลา 16.00 น. ถึงเที่ยงคืนในวันอาทิตย์ถึงวันพุธและ 16.00 น. ถึง 01.00 น. วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ สำรองที่นั่งได้ที่www.BostonEmpire.com หรือโทร

617.295.0001เกี่ยวกับ Big Night Entertainment GroupBig Night Entertainment Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดย Ed และ Joe Kane ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและความบันเทิง Randy Greenstein ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัท ได้ขยายตัวสู่อาณาจักรแห่งชีวิตยามค่ำคืนและการต้อนรับด้วย

สถานที่จัดงานไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งในบอสตันรวมถึงสถานที่จัดงานสไตล์ลาสเวกัสสามแห่งที่ Foxwoods Resort Casino / MGM Grand at Foxwoods ซึ่งเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและอันดับสองใน โลก. จนถึงปัจจุบัน Big Night Entertainment เป็น

เจ้าของและดำเนินงาน Shrine Asian Kitchen & Lounge ที่ MGM Grand at Foxwoods, The Scorpion Bar Tequila Cantina และ High Rollers Luxury Lanes & Lounge ที่ Foxwoods รวมถึง The Estate Nightclub, Red Lantern Asian Restaurant and Lounge และ

GEM Supper Club ในบอสตันhttp://bneg.com .BALTIMORE – ( BUSINESS WIRE ) – Adaco ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการจัดหาการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจะติดตั้งระบบ Adaco .NET สำหรับ Rocco Forte Hotel Astoria ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียรวมถึง Marriott Beach Resort & Emerald คาสิโนในคูราเซา การประกาศดังกล่าวจัดขึ้นในงาน HITEC 2012 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีการบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเปิดขึ้นเมื่อวานนี้

“ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่บนเกาะตากอากาศที่มีชื่อเสียงหรืออยู่ในใจกลางเมืองสถานที่ให้บริการทั่วโลกกำลังดำเนินการเพื่อลดความซับซ้อนของสินค้าคงเหลือบันทึกธุรกรรมได้แม่นยำขึ้นและลดเวลาในการบริหารจัดการ”

ทวีตนี้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ยอดขายที่เร่งขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงยอดขายในต่างประเทศโดยรวมที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีRTC 2012 Viva Bike Vegas Gran Fondo Pinarello นำเสนอโดย Vector Media เสนอการขี่สี่ครั้งรวมถึงการขี่ในศตวรรษใหม่เหนือเขื่อนฮูเวอร์ประวัติศาสตร์ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน

“ สถานที่ให้บริการชั้นนำกำลังอัปเกรดระบบการร้องขอการต้อนรับทั่วโลก” Sunil Ippagunta ประธาน Adaco กล่าวโดยสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัท ของเขาได้ติดตั้งระบบในโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาวในบาร์เบโดสบาห์เรนมายอร์กา อาบูดาบีสเปนโปรตุเกสและลากอส “ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่บนเกาะตากอากาศที่มีชื่อเสียงหรืออยู่ในใจกลางเมืองสถานที่ให้บริการทั่วโลกกำลังดำเนินการเพื่อลดความซับซ้อนของสินค้าคงเหลือบันทึกธุรกรรมได้แม่นยำยิ่งขึ้นและลดเวลาในการบริหารจัดการ”

Ippagunta กล่าวว่าการปรับใช้ใหม่ครอบคลุมคุณสมบัติบูติกรวมถึงแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสัญลักษณ์ เขาเสริมว่าการพัฒนาเชิงรุกของ Adaco ในด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพาช่วยเพิ่มความเหมาะสมให้กับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อที่ทันสมัยมากขึ้นโดยสังเกตว่า Adaco เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์มือถือที่ทนทานซึ่งให้ฟังก์ชันการดูแลระบบหลักและความคล่องตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับ Adaco

Adaco เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดหาการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ซอฟต์แวร์ Adaco ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำจัดกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานและกระดาษเป็นหลัก Adaco .NET ™รองรับ 160 ภูมิภาคทั่วโลกและโซลูชันของ บริษัท ถูกนำไปใช้ในกว่า 54 ประเทศ Adaco ได้มุ่งเน้นเฉพาะในอุตสาหกรรมการบริการตั้งแต่ปี 1985 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.adaco.com

REDWOOD SHORES, Calif. – ( BUSINESS WIRE ) – Avangateผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซแบบเปรียวที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซอฟต์แวร์และ SaaS หลายพันแห่งให้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกผ่านช่องทางใดก็ได้และรูปแบบใดก็ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท จะนำเสนอหนึ่งใน การประชุมพลังงานเช่นเดียวกับการแสดงที่ISVCon 2012 Michael Ni, CMO / SVP, การตลาดและผลิตภัณฑ์ของ Avangate จะพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการเปลี่ยนไปใช้ข้อเสนอ SaaS พร้อมกับการใช้กลยุทธ์ช่องทางใหม่และรูปแบบธุรกิจที่สามารถเร่งรายได้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก

“ บริษัท สตาร์ทอัพซอฟต์แวร์ 8 ใน 10 รายนำเสนอเป็นโซลูชัน SaaS ในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการยอมรับบริการคลาวด์ในหมู่ธุรกิจและผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนไปใช้ SaaS ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ทั่วโลก”

ทวีตนี้
“บริษัท สตาร์ทอัพซอฟต์แวร์ 8 ใน 10 แห่งนำเสนอเป็นโซลูชัน SaaS ในปัจจุบันควบคู่ไปกับการยอมรับบริการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นในหมู่ธุรกิจและผู้บริโภคการเปลี่ยนไปใช้ SaaS ได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ทั่วโลก” Michael Ni, CMO กล่าว / รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ Avangate “เรามุ่งเน้นไปที่การเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าทุกขนาดโดยนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายเพื่อให้พวกเขาสามารถนำรูปแบบการจัดส่งและรูปแบบธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่และในที่สุดก็คือขายซอฟต์แวร์ได้มากขึ้น .”

ใคร: Michael Ni ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ Avangate

อะไร:การนำเสนอหัวข้อข่าวเกี่ยวกับวิธีที่ SaaS และรูปแบบการสมัครสมาชิกนำมาซึ่งประโยชน์ใหม่ ๆ ให้กับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้บริโภค แต่ทำให้ ISV จำนวนมากต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ “ ISVs เปลี่ยนไปใช้ SaaS: ความท้าทายหรือโอกาสอันยิ่งใหญ่?” จะตอบคำถามต่อไปนี้:

เหตุใดการเปลี่ยนไปใช้โมเดล SaaS จึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับ ISV ในปัจจุบัISV สามารถเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้อย่างไรโดยไม่ต้องยอมจำนนต่อทรัพยากมีขั้นตอนสำคัญอะไรบ้างในการเปลี่ยนจากรูปแบบการให้สิทธิ์ใช้งานเป็นรูปแบบการสมัครสมาชิISV สามารถสร้างยอดขายให้เป็นสากลได้อย่างไรในขณะที่กำหนดประสบการณ์ใหม่ของลูกค้าในช่องทางหรือรูปแบบใด ๆ
เมื่อไรและที่ไหน:

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคมเวลา 11.30-12.30 ห้องพาราไดซ์ A & B ชั้น Atlantis Casino Resort, Reno, Nหากต้องการนัดหมายการสนทนากับ Michael Ni โปรดติดต่อevents@avangate.comคลิก เพื่อ ทวีต : @MikeNi ของ @ Avangate เพื่อพูดคุยถึงประโยชน์และความท้าทายของ #ISV ในการเปลี่ยนไปใช้ #SaaS และวิธีการเปลี่ยนแปลง @ISVCon

แพลตฟอร์ม SkyCommerce ของ Avangate ได้รับการยอมรับจาก Software & Information Industry Association, CODiE Awards ให้เป็นหนึ่งใน“ Best Electronic Commerce Solutions” และได้รับการเสนอชื่อให้เป็น บริษัท เทคโนโลยี Red Herring“ Top 100 Europe” ในปี 2012 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Avangate สามารถเติบโตของคุณ การขายซอฟต์แวร์เยี่ยมชมทัวร์เชิงโต้ตอบ ของเรา และติดตามบล็อกของเรา สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับการตลาดการจัดการช่องทางอีคอมเมิร์ซและธุรกิจซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ Avangate

Avangate เป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ ขั้นสูง ที่ช่วยให้ บริษัท ซอฟต์แวร์และ Software-as-a-Service สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางใดก็ได้และรูปแบบใดก็ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์แนวตั้ง, การแก้ปัญหาSkyCommerce® Avangate ปรับขนาดรวมถึงการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเป็นหุ้นส่วนการจัดการระบบ เช่นเดียวกับทั่วโลกพันธมิตรเครือข่าย . ความเชี่ยวชาญของ Avangate ในธุรกิจซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ขายเพิ่มการมองเห็นผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ตเพิ่มการเข้าถึงช่องทางการขายเพิ่มเติมและเพิ่มรายได้จากซอฟต์แวร์โดยรวม

ลาสเวกัส – ( บิสิเนสไวร์ ) – คณะกรรมการการขนส่งประจำภูมิภาคของเนวาดาตอนใต้ (RTC) ได้ประกาศว่างาน RTC 2012 Viva Bike Vegas Gran Fondo Pinarello นำเสนอโดย Vector Media ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายนจะรวม 102 – การเดินทางในศตวรรษที่สองนอกเหนือจากการนั่ง 17 ไมล์การนั่ง 75 ไมล์และ Gran Fondo 122 ไมล์

แชมป์ตูร์เดอฟรองซ์ 5 สมัยและมิเกลอินดูราอินผู้ชนะ Giro d’Italia 2 สมัยมุ่งมั่นที่จะขี่ม้าในงานปีนี้ ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตในการขี่จักรยานร่วมกับนักปั่นแชมป์โลกและผู้ชนะการแข่งขันโอลิมปิกปี 1996 “Big Mig” และตำรวจคุ้มกันภายใต้แสงไฟอันเจิดจ้าของ Las Vegas Strip ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปยังทิวทัศน์ของ Red Rock Canyon เขตอนุรักษ์แห่งชาติและเส้นทางชมวิวใกล้อุทยานแห่งชาติ Lake Mead ผู้ขับขี่ Gran Fondo ในศตวรรษที่ 75 ไมล์และ 122 ไมล์จะมีโอกาสเพิ่มเติมในการขี่ข้ามเขื่อนฮูเวอร์อันเก่าแก่

RTC 2012 Viva Bike Vegas Gran Fondo Pinarello นำเสนอโดย Vector Media ดึงดูดนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศและทั่วโลก ผู้สนับสนุนโรงแรมอย่างเป็นทางการสามรายของงานนี้ ได้แก่ Mandalay Bay Resort and Casino, Monte Carlo Resort and Casino และ Staybridge Suites Las Vegas นำเสนอนักปั่นจักรยานที่เดินทางไปลาสเวกัสเพื่อลดราคาห้องพักประจำปีครั้งที่ 5 นักปั่นควรลงทะเบียนวันนี้และจองห้องพักทางออนไลน์ได้ที่vivabikevegas.comเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในลาสเวกัส

Pinarello ผู้ผลิตจักรยานที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้รับการประกาศให้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของงานในปีนี้ซึ่งนำเสนอโดย Vector Media และจัดขึ้นร่วมกับ Interbike ( interbike.com ) ซึ่งเป็นงานการค้าจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ Viva Bike Vegas จะเกิดขึ้นในช่วงสรุปของ Interbike ซึ่งรวบรวมแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการขี่จักรยานมากกว่า 1,100 แบรนด์และมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 24,000 คนต่อปี

ลงทะเบียนเป็น $ 105 สำหรับ RTC 2012 Viva Bike สเวกัส Gran Fondo Pinarello นำเสนอโดยสื่อเวกเตอร์และคุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่vivabikevegas.com

รายได้จาก Viva Bike Vegas เว็บบอล UFABET จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรการกุศลในท้องถิ่นอีกครั้ง: สถาบันมะเร็ง UC San Diego Nevada, All-Stars ลาสเวกัสหลังเลิกเรียนและชุมชนในโรงเรียนเนวาดา

เกี่ยวกับ RTC

RTC เป็นหน่วยงานขนส่งหน่วยงานวางแผนการขนส่งและหน่วยงานจัดการจราจรระดับภูมิภาคสำหรับเนวาดาตอนใต้ วิสัยทัศน์ของ RTC คือการจัดหาระบบการขนส่งในภูมิภาคที่ปลอดภัยสะดวกและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวและคุณภาพอากาศสำหรับประชาชนและผู้มาเยือน RTC สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนใช้โหมดการเดินทางแบบอื่นเพื่อช่วยลดการจราจรติดขัดทำความสะอาดอากาศและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเนวาดาตอนใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมrtcsnv.comเกี่ยวกับ Interbike

Interbike International Bicycle Expo และ OutDoor Demo เป็นงานอีเวนต์แบบธุรกิจกับธุรกิจชั้นนำของอุตสาหกรรมจักรยานที่รวบรวมผู้ผลิตผู้ค้าปลีกผู้สนับสนุนในอุตสาหกรรมและสื่อต่างๆเพื่อดำเนินธุรกิจการปั่นจักรยาน Interbike เป็นหน่วยธุรกิจของ Nielsen Expositions ซึ่งเป็น บริษัท แม่

ของงานแสดงสินค้ากลางแจ้ง (OR) สมัครแทงไฮโล เว็บบอล UFABET และธุรกิจฟิตเนสเพื่อสุขภาพ Nielsen Expositions เป็น บริษัท จัดแสดงสินค้าที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งสร้างทำการตลาดและผลิตงานแสดงสินค้าและการประชุมด้านการศึกษาคุณภาพสูง Interbike ( interbike.com ) รวบรวมแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการขี่จักรยานมากกว่า 1,100 แบรนด์และมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 24,000 คนต่อปี